Praktijkassistent.
De praktijkassistent of doktersassistent op de Voormars is Marian Linders. Zij is de rechterhand van de dokter. Zonder haar kan hij niet werken. Zij heeft een gedegen medische opleiding en heeft samen met de arts ook haar beroepsgeheim. Zij kan u, al dan niet na overleg met de arts, adviezen geven over velerlei zaken. Bij het maken van een afspraak of visite zal zij u vragen naar de reden. Dit is nodig, om te kunnen bepalen op welke termijn u gezien moet worden, en hoeveel tijd hiervoor uitgetrokken moet worden. Soms kan zij u alvast advies geven, wat u kunt doen (bijvoorbeeld de temperatuur opmeten, urine meenemen, oren druppelen enzovoort). Naast de functie van receptioniste verricht de assistente nog veel ander werk.

U kunt bij haar de herhalingsrecepten aanvragen, vragen stellen over onder andere verwijskaarten, machtigingen, recepten en nota’s. Zij doet het laboratorium onderzoek. Ook kunt u bij haar terecht voor diverse medische handelingen zoals: 
injecties geven 
hechtingen verwijderen, wonden verbinden 
oren uitspuiten 
bloeddruk meten 
urine onderzoek, zwangerschapstest 


U kunt hiervoor apart met haar afspreken. Zij is voor deze handelingen opgeleid en wordt geregeld bijgeschoold. Er kan eventueel met u afgesproken worden dat de 3-maandelijkse controles, zoals nodig bij hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk of suikerziekte, door haar wordt verricht. Alle patiënten die zij ziet worden later met de arts besproken.

error: Deze functie is uitgeschakeld.