Uitgelegd

Misschien hebt u er nooit zo over nagedacht, maar hieronder staan enkele onderwerpen verder uitgelegd die soms wel van belang kunnen zijn. Ik heb ze in een willekeurige volgorde neergezet.

  1. Waarom geeft uw huisarts geen verklaring? Dat wordt in deze folder uiteengezet Heeft u toch een brief nodig, dan kunt u deze uitprinten en meenemen.
  2. Wat zijn de praktijkregels en waarom bestaan deze eigenlijk. Dat kunt u hier lezen.
  3. Als u deelneemt aan het Landelijk Schakelpunt, waar is uw privacy gewaarborgd? Dat wordt in deze folder uitgelegd.
  4. Heeft u ooit over uw levenseinde nagedacht? Wat wilt u en wat verwacht u van uw arts? U kunt zich voorbereiden met deze folder en een afspraak maken om hierover te praten. Via Thuisarts.nl krijgt u ook veel informatie om over na te denken. Dit kunt u dan met uw famile en mij bespreken.
  5. Wilt u meer weten over een wilsverklaring dan kunt u hierover veel informatie vinden op deze site van de rijksoverheid.
  6. Onze praktijk heeft een privacy reglement waarin beschreven staat hoe wij met gegevens omgaan.
  7. Wilt u medicijnen automatisch laten verzorgen door de apotheek? Dat kan met de herhaalservice.
  8. Uw gegevens worden gedeeld met de huisartsenpost. Hoe dat geborgd is kunt u hierin lezen. Overigens kan deze uitwisseling ook weer geblokkeerd worden, maar dan moet u dat aangeven.
  9. Wilt u toestemming geven tot het uitwisselen van medische gegevens dan staat in dit formulier beschreven wat de opzet hiervan is en met dit formulier kunt u dit kenbaar maken.

De Huisartsengroep Ommen heeft een gemeenschappelijke folder (Hagro-folder) uitgebracht waar onze doelstellingen uiteengezet zijn.