Diverse onderwerpen

Misschien hebt u er nooit zo over nagedacht, maar hieronder staan enkele onderwerpen verder uitgelegd die soms wel van belang kunnen zijn. Ik heb ze in een willekeurige volgorde neergezet.

1.      Afgeven van een verklaring

Waarom geeft uw huisarts geen medische verklaring? Dat wordt in deze folder uiteengezet Heeft u toch een brief nodig, dan kunt u dit formulier uitprinten en meenemen.

2.      Praktijkregels

Wat zijn de praktijkregels en waarom bestaan deze eigenlijk. Dat kunt u hier lezen.

3.      Landelijk schakelpunt

Als u deelneemt aan het Landelijk Schakelpunt, waar is uw privacy gewaarborgd? Dat wordt in deze folder uitgelegd.

4.      Levenseinde

Heeft u ooit over uw levenseinde nagedacht? Wat wilt u en wat verwacht u van uw arts? U kunt zich voorbereiden met deze folder en een afspraak maken om hierover te praten. Via Thuisarts.nl krijgt u ook veel informatie om over na te denken. Dit kunt u dan met uw familie en mij bespreken.

5.      Wilsverklaring

Wilt u meer weten over een wilsverklaring dan kunt u hierover veel informatie vinden op deze site van de rijksoverheid.

6.      Privacy reglement

Onze praktijk heeft een privacy reglement waarin beschreven staat hoe wij met gegevens omgaan.

7.      Medicijnen herhalen

Wilt u medicijnen automatisch laten verzorgen door de apotheek? Dat kan met de herhaalservice.

8.      Huisartsenpost

Uw gegevens worden gedeeld met de huisartsenpost. Hoe dat geborgd is kunt u hierin lezen. Overigens kan deze uitwisseling ook weer geblokkeerd worden, maar dan moet u dat aangeven.

9.      Uitwisselen van gegevens

Wilt u toestemming geven tot het uitwisselen van medische gegevens dan staat in hier beschreven wat de opzet is en met dit formulier kunt u dit kenbaar maken.

10. Medicatie op reis

Gaat u op reis met medicijnen?
Kijk dan of de medicijnen die u meeneemt op de lijst van opiumwetmiddelen staan om te voorkomen dat u op vakantie problemen krijgt. Medicijnen die voorgeschreven worden voor bijvoorbeeld ADHD zoals Ritalin, en slaapmedicatie zoals Oxazepam en Temazepam vallen ook onder de Opiumwet. In veel landen zijn deze medicijnen verboden. Om met deze medicijnen toch naar andere landen te reizen, heeft u een Schengen– of Engelstalige medische verklaring nodig.
Lees verder hoe u deze verklaringen kunt verkrijgen.

error: Deze functie is uitgeschakeld.