Praktijk accreditatie.

Iedere instantie ontkomt er niet aan om getoetst te worden. Dat geldt ook voor ons. Er wordt gekeken of wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dat heet accrediteren.
Ik heb er hier al eens iets over gezegd.

Nu worden we in 2022 opnieuw getoetst door een onafhankelijk bureau, de NPA.
Een van de onderwerpen is een idee te krijgen hoe u over de praktijk enerzijds en uw huisarts en medewerkers anderzijds denkt. Daarvoor kunt u een vragenlijst invullen. Het kost u ongeveer 10 minuten. Wij krijgen hiervan een terugkoppeling en daarmee kunnen we zien welke verbeteringen er mogelijk of nodig zijn.

U doet ons maar ook uzelf een groot plezier hier aan mee te willen werken. U mag alle lijsten invullen, maar ook één of twee. Wat vindt u goed en wat ziet u liever anders.
U kunt de vragenlijsten ook scannen met behulp van de QR code en beantwoorden op uw mobiele telefoon.

Wat vindt u van de praktijk


Wat vindt u van uw huisarts H.J. Bezemer

en van J. Soepenberg

De vragenlijsten zijn anoniem.
Dank voor uw medewerking.

error: Deze functie is uitgeschakeld.