Praktijkondersteuner somatiek (POH-S).

De Ommer huisartsen hebben gezamenlijk vijf praktijkverpleegkundigen somatiek in dienst.
Dit zijn (staand) :  links Ingrid Meinema , midden Marlijn Keizer en rechts Ceciel Huuskes, (zittend) links Diana Martena en rechts Michel Toeter
Michel Toeter werkt voor de praktijken op het Zorgkwartier.
Diana Martena en  Ceciel Huuskes werken voor de artsen op het Carrouselplein.


Marlijn Keizer en Ingrid Meinema doen hun werkzaamheden op het Zorgkwartier voor mijn praktijk.

Taken

De POH-S biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meer aandoeningen één vast aanspreekpunt. Een huisbezoek afleggen is vaak mogelijk. De POH-S werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de huisarts.

Vergoeding praktijkondersteuner

Zorg door een praktijkondersteuner wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Het verschil met de praktijk (dokters)assistent

De taken van de doktersassistent kunt hier zien. Daarbij doet de doktersassistent de korte (3-maandelijkse) controles terwijl de POH-S de uitgebreide (jaarlijkse) controles doet.

Wordt u liever geholpen door de huisarts?

Ga in gesprek met uw huisarts wanneer u liever niet door een praktijkondersteuner geholpen wordt. Een gesprek met de huisarts kan uw bezorgdheid wegnemen.

De POH-S heeft in Ommen als aandachtsgebied:

  • Stoppen met roken
  • Stoppen of minderen met slaap- en kalmeringstabletten
  • Astma en COPD
  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
  • Controle hart- en vaatziekten
  • Verder doen ze onderzoek bij mensen met geheugenproblemen. 
error: Deze functie is uitgeschakeld.